среда, 20 февраля 2019 г.

Потенційні сценарії глобального розвитку

Вступ
Сценарії є вірогідними альтернативними поглядами на те, як може розвинутися майбутнє. Вони відрізняються від прогнозування в тому, що вони не намагаються передбачати майбутнє на основі лінійних екстраполяції минулого. Сценарії не прагнуть продемонструвати майбутнє. Замість цього вони зосереджуються про виявлення розривів і про те, як вони потенційно можуть розвиватися як набір через деякий час.
Важливим кроком у процесі побудови сценарію є відмінність заздалегідь визначених елементів (чинники, які ми можемо передбачити з упевненістю) і критичні невизначеності (чинники, які можуть мати дуже різні результати протягом часу горизонту сценарії). Заздалегідь визначені елементи по суті є "впевненими речами", тоді як критичні невизначеності – це ті невизначеності, які мають важливе значення для основних питань побудови прогнозу.
Починаючи з 2002 року, незважаючи на високі ціни на нафту та сировину, світ переживав дуже активний ріст. Це зростання навіть здивувало економістів усіх рівнів. Виникли питання про його стійкість.
Це економічне зростання в основному зумовлювалося подвійним, порівняно з іншим світом, зростанням Китаю та Індії, які зростали більш ніж на 10% і 8% відповідно. Як наслідок, позитивні зміни ми частіше спостерігаємо не в країнах ОЕСD, а в Азії. Це високе економічне зростання призвело до безпрецедентного зростання попиту на природні ресурси, які в кінцевому рахунку виснажуються. З рівнем населення виходячи із нинішніх 6,6 мільярдів людей до приблизно 8,0 мільярдів людей до 2025 року, це є очевидно, що зміна неминуча і що багато точок напруги, ймовірно, з'являться в майбутнє глобального середовища.
Враховуючи цей фон, під час розробки сценаріїв слід розглянути два основних питання:
– Як світ може досягти високого рівня стійкого економічного зростання, враховуючи швидкі зміни геополітичного ландшафту на початку 21-го століття?
– Яким буде баланс влади у 2025 році?
Саме цим питанням має присвячуватися розробка шляхів, сценаріїв, прогнозів.

Основна частина
Планування сценарію має довгу історію. Корпорація RAND значною мірою застосувала її для планування потенційних реакцій США на ядерну війну, а іспанські богослови в 16 столітті вказали на цю ідею як доказ вільної волі. Але багато в чому цей потужний набір методологічних інструментів для управління складністю та невизначеністю залишається недостатньою, особливо поза обороною, розвідкою та діловими колами.
Планування сценаріїв систематично розглядає існуючі та нові тенденції та їх вірогідні, хоч і іноді малоймовірні комбінації, щоб зменшити ризик. Це вправ, який не дає однозначних прогнозів, але розглядає низку можливих ситуацій, які допоможуть підготуватися до несподіваних.
Нездатність передбачити загрози національній безпеці зловживала Сполученими Штатами в минулому. Перспективні спроби Японії перед Перл-Харбор, введення Радянським Союзом в Кубу наступальної ядерної зброї та ядерного випробування Індії в 1998 році це неправдоподібні реалії, які тільки що сталися збудниками. Планування сценарію це не лише неправдоподібність, але ймовірності, такі як наслідки припливної хвилі міграції, що поширюються сьогодні в Європі з Сирії, Афганістану та деяких частин Африки. Такі вперед-мислення вправи були також дорогою бізнес-спільноти, особливо нафтової промисловості. Проте планування сценарію лише зовсім недавно було використано спільнотою розвитку.
У 2011 році Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) розпочало амбіційний комплекс заходів щодо вдосконалення свого давнього циклу стратегічного планування та програмування. Ці реформи "адаптивного програмування", в коротких термінах, посилили використання оцінок, навчання та адаптації, з тим щоб національні місії - більш ніж 80 офісів в усьому світі, які надають допомогу на передовій основі, - розвивати більш реалістичні, логічні, і підзвітні п'ятирічні стратегічні плани.
Пояснюючи конкретні цілі та зв'язавши їх з вимірюваними результатами на середньостроковій перспективі, це значно покращило спроможність місій думати над федеральним бюджетним циклом та забезпечити тривалі зміни.
У той же час все ширше визнається, що фіксовані стратегічні рамки можуть швидко стати застарілими та втратити деяку їх актуальність в умовах значних та / або постійних змін. Вони можуть бути порушені (позитивно чи негативно) не лише через такі події, як стихійні лиха або спалахи захворювань, але більш витончені явища, такі як непередбачені погодні умови, швидкі технологічні революції та зміни у структурах управління. Планувальникам та програмістам пропонується застосовувати більш ітеративний підхід, який дозволяє постійно точно налаштувати та переоцінювати свої стратегії, коли нові дані стають доступними та спільними.
Кожен із сценаріїв має інший шлях у майбутньому. Як наслідок, держава, яка рухається у напрямку постійного оновлення, буде дуже відрізняється від іншої держави, яка йде за прикладом фрагментованого світу чи виключно до однієї визначеної мети. Різні шляхи ведуть до різного майбутнього.
Ігноруючи чи недостатньо довіряючи довгостроковим наслідкам їх політичних рішень, лідери країн залишають "недосконалу" спадщину для майбутніх поколінь. Результат – це світ, який погано обладнаний для вирішення складних проблем глобальні дилеми.
Для точки, від якої почнемо аналізувати деякі сценарії візьмемо 2009-20012 роки: хоча економічні темпи сповільнюються в ОЕСD, в деяких країнах відчувається суттєве згортання розвиту, проте країни, що розвиваються, продовжує зростати.
Уряди, як правило, зосереджуються майже виключно на проблемах з чітким історичним пріоритетом і суттєво нездатні знайти творчі рішення нових проблем – наприклад, зміна клімату, глобальна тероризм.
Короткочасні, зупинки для вирішення проблем, що потребують довготривалого зобов'язання неефективний. Відсутність глобального лідерства тільки погіршує умови.
Саме це і призводить до того, що на сьогодні (2013-2021 роки) ми відчуваємо відсутність гармонії в регуляторних нормах у поєднанні з вакуумом світового лідерства, що спільно призводить до труднощів у пристосуванні Заходу до нових геополітичних реалій. Тож на порядок денний виходить неконтрольована міграція, згортання економічного розвитку розвинутих країн, подальші загрози з нафтою та газом у всьому світі.
Прийдешні покоління (2022-2025 роки) вже відчують багато нових проблем, яким надали шанс на розвиток саме економічні коливання, зростаючий протекціонізм, чіткі переможці та переможені (тобто країни, які отримали несправедливе зростання) будуть характеризувати такий світ. Світ, поділений на частини за рівнем розвитку та кооперації, буде шукати способи вирішення проблем на фоні обмеженого зростання у поєднанні з відсутністю багатонаціональної солідарності.
ООН не зможе стати провідником новацій, оскільки проблеми накопичувалися роками без трансформацій діючих інституцій. Зверніть увагу, що за 2009-2012 роки традиційні міжнародні інститути були ослаблені саме органами державної влади. На доказ цього слід взяти кількість націоналізацій банківських і фінансових установ в Європі та США. Саме намагання повернути статус-кво з боку цих інституцій набуває форми боротьби із державною владою національного, регіонального чи світового рівня. Саме влада з однієї держави всіляко шукає способи піднятися на рівень регіональних та світових проблем. Тут підтвердженням є зростаюча кількість форумів, самітів тощо, на яких обговорюються світові проблеми безпосередньо керівниками країн без достатньої інституалізації таких зібрань на рівень міжнародних інститутів.
А питання, які вже слід підняти на всіх рівнях – безпека та екологічні проблеми – в форматі персональних зустрічей не вирішити.
За поточні роки 2013-2018: мрія про БРІК дещо зникла, глобальна небезпека зростає (наприклад, природно-ресурсні та етнічні конфлікти, війна у Сирії, в Україні, нагнітання в Лівії та ЦАР, потурання Росією світових правил добросусідства тощо). Міжнародна співпраця тут недієва.
Що ж таких умов можна передати далі: слабкі економічні показники, невдале лідерство, підвищена напруженість і відсутність багатосторонньої співпраці. Знесилена міжнародна система руйнується під її власною вагою.
Постійне оновлення описує світ, в якому нації усвідомлюють, що міжнародне спільнота повинна спільно працювати на постійній основі, щоб впливати на реальні зміни на глобальний рівень. Лідери систематично коригують політику та структуру, коли це необхідно для підтримки спільних глобальних пріоритетів.
Проте не без труднощів, на сьогодні не всі міждержавні чи регіональні зустрічі мають своє продовження у роботі міжнародних інститутів.
Саме відновлення такої співпраці є позитивним сценарієм подальшого розвитку світу: політичні, економічні, фінансові та екологічні потрясіння змінюють силу впливу ключових гравців, змінюють тиск громадянського суспільства на рішення органів влади, лідери та нації знову звертають увагу до міжнародної системи стосунків. Такий прогноз може стати абсолютно позитивним шляхом подальшого розвитку на 2018-2025 роки.
2018-2025: світ, в якому товариства підтримують взаємозв'язок між собою на місцевому та глобальному рівнях для вирішення глобальні проблеми. Хоча проблеми не зникають, світова спільнота збирається разом (хоча і з деякими виключеннями) і шукає шлях економічного зростання та спільної відповідальності.
Збираючи думки вчених, практиків, політиків до загального «килимка думок» можна вивести три варіанти, сценарії.


Запозичений час
Фрагментований світ
Постійне оновлення
Глобальне лідерство
– Особливу увагу керівників урядів, особливо в могутніх державах, можна назвати міопічною та рефлексивною, хоча багато проблем вимагають довгострокових рішення
– НУО та інші недержавні суб'єкти не можуть заповнити вакантність керівництва для вирішення глобальних проблем
– Світ грає від малих проблем до більших
– Місцеві інтереси мають пріоритет над стійкістю та економічним зростанням
– Зниження потужності країн викликає крах Бреттон-Вудських установ, одночасно зростають альтернативні
– Світ стає розбитим і розділеним
– Глобальні виклики вирішуються спільно та прагматично. Співпраця досягнута завдяки поєднанню існуючих організацій, нових глобальних механізмів та змін у мисленні
– Масштабне вимірювання вирішення проблем
– Екологічна стійкість – глобальний пріоритет
Економічне зростання
– Глобалізація прогресує, але потенціал не реалізується через неприйнятну регуляторну базу, невдачі керівництва, пристосування до нового геополітичного ландшафту
– США, Китай та Індія змагаються за все частіше залякування природних ресурсів
– Постійна зміна від вільного економічного зростання до протекціонізму
– Підвищення рівня формування регіональних торговельних блоків
– Глобалізація виробництв та доступ до капіталу обмежуються
– Країни БРІК та інші країни, що розвиваються, згортають свій розвиток
– Високі та нестабільні ціни на енергоносії стримують економічне зростання
– Спад в Китаї та Індії посилює внутрішню напруженість та проблеми енергопостачання
Немає загального бачення глобального зростання
– Світ бориться за природні ресурси
– Глобалізація прискорюється, зосереджуючись на сильній інтеграції торгівлі та безперебійних транскордонних потоках
– Країни, багаті на готівку, починають реінвестувати на ринки, що розвиваються, щоб розвивати можливості для зростання
– Керована та всеосяжна політика зростання
– Незважаючи на вищий рівень використання нафти та природного газу, продовжується зростання, оскільки політики збереження енергії та схеми розподілу технологій поступово переміщують глобальну енергетичну систему від викопного палива

Саме такий підхід описують в Global Scenarios to 2025. Їм вдається зібрати бачення за аналогічними сценаріями «Запозичений час», «Фрагментований світ» та «Постійне оновлення» щодо всіх галузей суспільного розвитку: Безпекова середа, Населення та демографічні показники, Політика зміни клімату, Регуляторний контекст, Технології та інновації, Ринок продукції, праці та капіталу.
Тож це дослідження на сьогодні є найбільш знаковим та загальноохоплюючим.
Звернемо увагу на визначні частини дослідження та наддамо їх необхідної адаптації за термінологією.
Про що говорять ці сценарії.

«Запозичений час»
Це світ, в якому планування глобальних викликів не відбувається. Лідери вірять у те, що рішення можуть бути знайдені, і вони дуже довіряють технологіям. У відповідь проте, уряди обмежені в успіхах, хоча інші недержавні актори (НУО, МНК тощо) пробують створити рішення, але знайти успіх без підтримки державних керівників не можливо.
Більш потужні держави, як правило, підозрюють один одного і уникають будь-яких довгострокових зобов'язань щодо спільних проектів (крім обмежених економічних проектів). Вони вважають, що працюють одні. Двосторонні або неформальні угруповання мають тенденцію до кращого виграшу за національними інтересами.
Для більшості країн продовження економічного зростання є головним пріоритетом, і лідери країни не хочуть відволікатися від цієї мети. Хоча лідери знають, що розрив між багатими та бідними (як між країнами, так і всередині націй) розширюється і навіть спричиняє заворушення в деяких країнах, вони вважають, що рішення полягає у збільшенні темпів зростання.
Міжнародна політика може бути охарактеризована як кооператив, де вона відповідає короткостроковим інтересам та вимагає незначної жертви, але більші часові проміжки та відповідальність не відповідають стратегічним цілям керівників держав.
Політики зосереджуються (навіть якщо це більше в риториці, ніж в реальних справах) на внутрішніх справах, нерівності доходів та зростанні їх економік, і вони мають справу з цими питаннями дуже локально.
Проблеми, які потребують нових типів рішень – глобальний тероризм, незаконний обіг наркотиків та зміна клімату – проблеми, які вимагають співпраці між народами і мають більш тривалий характер. Отже, зосередження на досягненні (в основному) короткострокових економічні вигоди вимагали повної уваги державних лідерів, тим самим створивши вакуум влади. Цей вакуум «наповнюється» хаотично та неузгодженим чином багатьма іншими учасниками які намагаються вирішити ці проблеми (наприклад, НУО, громадянське суспільство, МНК). Проте неможливість формувати сутнісні союзи між конкуруючими групами та іншими міжнародними організаціями інститути перешкоджають їх прогресу.
Основною причиною цього є відсутність державної участі, як фінансової, так і організаційної, та інші учасники змушені жорстоко конкурувати з різними стратегіями, щоб допомогти вирішити ці глобальні проблеми. На жаль, ця марна конкуренція дозволяє "новішим" проблемам (тобто ті, які не мають чіткого історичного пріоритету) розвиватися, врешті-решт зриваючи всю систему.
В цілому, хоча робота економічних інститутів (тобто ті, хто зосереджений на підтриманні глобального зростання), мало ефективна, проте порівняно з політичними та військовими, робиться багато саме з новітніми проблемами.
Ці новітні проблеми включають, наприклад, галузь інтелектуальної власності, різні правила фондового ринку.
Проте ще новішою фазою стає поєднання суто економічних чи наукових напрямків. Нові технології дозволяють використовувати (і потенційно зловживати) нано і біологічну зброю, наприклад. Відповідно можемо спостерігати вимоги Китаю до лістингу фондових ринків, які часто виключають біотехнологічний стартап, а також обмеження щодо переміщення валюти за кордоном, що робить його складним для інвесторів, щоб їх вивести гроші.
А відсутність таких подій в минулому в межах сценарію «Запозичений час» робить не можливим вирішити ці виклики ні сьогодні 2013-2018, ні завтра 2018-2025 роки.
Тож «Запозичений час» спирається на минуле, проте прибічники такого сценарію будуть завжди будуть посилатися на історичність певних подій, на зв'язок часів та історичні обіцянки. Вірогідність такого сценарію є насправді невисокою, проте його вади будуть постійно проявлятися в інших сценаріях.

«Фрагментований світ»
«Фрагментований світ» описує світ, який намагається керувати проблемами на тлі стримуваного зростання разом із відсутністю багатонаціональної солідарності. Жодна країна, а не міжнародна система, не може йти в ногу, оскільки проблеми залишають без рішення.
Це такий світ, в якому інтереси визнаної групи мають пріоритет над стійким економічним зростанням. Об'єктив, через який державні та недержавні суб'єкти розглядають і намагаються вирішувати глобальні виклики (такі як зміна клімату та розповсюдження зброї), в першу чергу, пов'язані з місцевим акцентом, тобто пропозиція рівняння є першим пріоритетом. "Міжнародне співробітництво" стає неправильним, оскільки країни зосереджуються на тому, що найкраще для них, за винятком міжнародних або багатосторонніх інтересів. Ландшафт безпеки характеризується зростаючим ризиком через більшу національну спрямованість та зменшення багатосторонньої співпраці.
Звідси виникає підвищений ризик того, що тероризм (включаючи можливість біологічних нападів), більша кількість переміщених осіб, виклики енергетичній безпеці та загроза розповсюдження ядерної зброї на Близькому Сході перетворюються на повномасштабні кризи. У науково-дослідній та дослідницькій роботі все частіше спостерігається сильний вплив на батьківщину, і технологічна дифузія різко сповільнюється, оскільки переважає протекціонізм. Політика зміни клімату руйнується, що відображає відміну від Кіото. Загалом, це історія про поступово погіршується середовища, світ, в якому події випереджають дії.
В даний час на світовій арені з'являється новий простір для більш гетерогенних акторів та поведінки. З цим виникає все більше перевизначення норм. Наприклад, "миротворча діяльність" може перестати бути загальноприйнятою нормою. Різноманітність норм або нормативна апатія приносить нові форми поведінки.
Економічне уповільнення як у Китаї, так і в Індії посилює внутрішню напругу та підвищує енергетичні проблеми. Внутрішній ринок Китаю не зростає так швидко, як очікується, і країна все ще залежить від зовнішніх технологій.
Посилюється зв'язок між Росією та ЄС, хоча Росія не приєднається до ЄС. Осифікація ЄС ускладнює достатньою міру, з 27 членами для Європи, щоб достатньо відповісти на ускладнення в Світі разом.
Після відхилення ЄС, Туреччина починає тягатись із Заходу і стає новим центром влади. Експерти вважають, що незабаром Туреччина буде ядерною влада зброї сама по собі. Напруженість між турецькими іммігрантами в ЄС (включаючи її найбільшу неєвропейську групу іммігрантів) та їхні приймаючі громади по всій Європі продовжують спалахнути. Турецько-російські відносини користуються поштовхом, оскільки два "непарних людей" Європи досліджують шляхи закріплення своєї вісі впливу. Збільшуючи енергетичну безпеку, російсько-турецьке зближення починає проявлятися.
Глобальна рецесія поглиблюється. Іранський консервативний режим створює більше загроз, а реформатори починають боротьбу за владу з їх верховним лідером для відкриття на Захід. Західні країни відмовляються брати участь, доки Іран не забезпечить безядерний статус і припинить свою підтримку «Хезболлах». Росія, Китай та Індія беруть активну участь у торгівлі та наданні технологічної підтримки для розвитку газових родовищ Ірану. Західні енергетичні компанії, однак, не соромляться займатися, поки не буде чіткої політичної ситуації та більшого захисту іноземних інвестицій
Розбита та неузгоджена глобальна економіка служить лише для посилення інших проблем (наприклад, екологічних, соціальних), а також до збільшення політичної недоброзичливості. Національні політичні лідери широко вважаються слабкими, оскільки вони перевантажені обсягами проблем (наприклад, енергетичною мінливістю, продовольчою кризою) та обмеженнями (наприклад, протекціоністськими орієнтаціями). Недержавні учасники обтяжені опортуністичними та міждержавними труднощами, які не дозволяють їм робити вплив на світовій арені.

«Постійне оновлення»
Це світ, в якому кризи створюють потрясіння, необхідні для примусу фундаментальних змін у свідомості серед людей у ключових країнах як розвинутих, так і країн, що розвиваються, які несуть достатню вагу в глобальній системі для формування подій.
Це місцевий тиск, який змінюється, з різними політичними групами, неурядовими організаціями, професійними організаціями та "людьми на вулиці", які об'єднуються в якості організованої лобістської групи з лідерів уряду, з тим щоб змусити міжурядове співробітництво на глобальному рівні .
З боку лідерів розвивається більш міцне міжнародне зобов'язання "зробити роботу системою". Екологічна стійкість стає визнаним як глобальний пріоритет поряд із підтримкою глобального економічного зростання. Глобалізація прискорюється і менше країн залишаються позаду.
Нормою. стає технологічною інновацією та науково-дослідницькою діяльністю, яку підтримує уряд, а також суміш кооперативних та конкурентних політик.
Однак лідери та групи тиску повинні працювати, щоб забезпечити пріоритетність спільних інтересів. Це світ, в якому глобальне співробітництво досягається за рахунок поєднання існуючих організацій, підтримуваних виникненням нових глобальних механізмів, в яких існують поточні проблеми. По суті, світ "навчається робити", прагнучи шукати прагматичні рішення (без догми) і постійно перекалібрувати, що він повинен зробити, не залишаючи заручників для щастя. Прогрес часто буває два кроки вперед, один крок назад.
Використовуючи те, що, на його думку, є правами, передбаченими початковим Статутом Організації Об'єднаних Націй, Асамблея ООН, заперечуючи ряд членів Ради Безпеки, виносить ряд зобов'язуючих резолюцій про ядерне роззброєння та поновлення угоди про Кіото 2. Рада Безпеки збирається обговорювати рухи Генеральної Асамблеї ООН. Президент США, який стикається з переобранням, відокремлює себе від інших постійних членів і приєднується до Генеральної Асамблеї ООН в тому, що стає сучасною версією Присяги Тенісного Суду Французької Революції. Інші постійні члени приєднуються до нього. Це приклад дуже помітної та початкової відповіді на тривожні дзвінки як державних, так і недержавних гравців. Ця відповідь узгоджується, і успішно з'являється альтернативна угода, Кіото 2.
Започаткована фундаментальна реформа Ради Безпеки. Більше країн-членів найближчим часом стануть місцем за столом, оскільки розширене членство в постійному та обраному члені Ради (наприклад, Індія, Японія), а процес повноважень вето для постійних членів повинен бути скасований. Існують також заклики до створення нової екологічної парасолькової
організації – міжнародної групи лідерів з питань навколишнього середовища
(G-8 плюс Китай, Індія та Бразилія, 49 мінімально) з обов'язковими правоохоронними повноваженнями над власними діями членів. І серед тих, хто не є членами, ті, чия продукція не відповідає мінімальним екологічним стандартам, підпадає під дію торгових санкцій. Хоча це вже обговорюється, політика повинна бути кодифікована СОТ, якщо ми хочемо побачити дії на міжнародному рівні. Тільки США достатньо, щоб почати цей процес, але поки що не вдалося взяти на себе провідну роль у вирішенні екологічних проблем.
У цьому світі особливо важливим є "ефект прискорення" внаслідок поєднання подій. Інерція бездіяльності затухає. Недостатня активності, з якою інститути діють, щоб вжити в кризі, вирішується швидкою реакцією з боку "нижньої частини піраміди", особливо в контексті забезпечення адекватної енергії та води. Тим часом жорстокі вирази нижчого та середнього шарів суспільства свідчать про глибоке розчарування швидкості лідерства у відповідь на багато тривожних дзвінків. Наприклад, екологічний тероризм як і раніше вважається ключовою вітчизняною терористичною загрозою в США і буде також для європейців.
Уряди створюють стимули та поліпшують загальний клімат для стимулювання інвестицій у технології та інновації. Наприклад, стабільні правила політики, спрямовані на заохочення тих видів довгострокових інвестицій, які необхідні для виробництва енергоефективних технологій. Еволюція науки і техніки та її вплив на різні аспекти людського життя є безпомилковою. Темпи і масштаби наукових відкриттів є захоплюючими, і очікується, що вони прискоряться, оскільки на нанотехнології та біотехнології переважають технологічні розробки в найближчому майбутньому. Розвиток в технології не вважається лінійним, і руйнівні цивільні технології також можуть мати далекосяжні наслідки (наприклад, персоналізована медицина, розподілена енергія та поширені обчислення – або "Інтернет речей").
Конкурентне середовище знань вимагає все більшого наукового знання та глибини управління, креативності та навичок вирішення проблем.
Хоча глобалізація виробництва змінила світ, це зумовлено значущим впливом глобалізації послуг. "Переможці" – це ті організації або мережі, які можуть успішно працювати разом, ті, які підтримують спільні переваги.
Громадянське суспільство змінюється іншими шляхами, оскільки тривалість життя продовжує зростати як у багатих, так і у бідних країнах. Оскільки рівень життя продовжує поліпшуватися, то й життя триває. Люди живуть довше і здатні залишатися продуктивними членами трудового пулу протягом тривалого періоду часу. Таким чином, пенсійний вік у багатих країнах збільшується до 70 років. Країни, що розвиваються, впроваджують стимули для управління високим рівнем народжуваності.
Компанії в Європі, США та Японії збільшують фінансування університетських досліджень та розробок. Хоча США як і раніше є провідним джерелом патентів США в галузі ІКТ та біотехнологій, Азія не відстає. Азія, і особливо Китай, керує переходом від імітації до інновацій. Китай та інші країни, що розвиваються, перемогли технології, оскільки вони отримують користь від спільного використання технологій. Співпраця стає нормою: тісна співпраця в НДДКР разом із жорсткою конкуренцією на світових ринках. Поєднання як основного руху знизу (наприклад, ринкових механізмів, венчурних капіталістів, державно-приватних партнерств тощо), Так і стратегії "зверху донизу" (наприклад, узгодження політики та зобов'язання зробити роботу міжнародної системи) забезпечує встановлення що дозволяє світу зібратися для вирішення спільних проблем.

Висновки
Світ ніколи не був настільки складним, швидко рухатись або наповнений контрастами, як і сьогодні. Коли ми почали цей проект на початку 2008 року, генерал Мушарраф був президентом Пакистану, вперше нафта торгується в 100 доларів за барель, а Ісландія все ще залишається платоспроможною нацією. Такі швидкі темпи змін не демонструють жодних ознак сповільнення, роблячи розвиток сценаріїв майбутнього ще більш складною перспективою. Спроба передбачити можливий, правдоподібний ф'ючерс включає в себе погляд на наші психічні моделі, переосмислення того, як ми представляємо реальні ситуації. Цей проект сценарію пропонує три дуже різні потенційні майбутні світовій спільноті: «Запозичений час», «Фрагментований світ» і «Постійне оновлення».
"Запозичений час" – це те, як майбутнє може відігравати, якщо світ слідуватиме "за звичайним" режимом роботи. Поняття, що ми можемо дозволити собі довго чекати на срібну кулю технології без серйозних наслідків, є дещо нереальним. Наслідки цього сценарію полягають в тому, що:
        якщо зараз не відбудуться серйозні зміни щодо того, як відповідальники на всіх рівнях (наприклад, міжнародні інституції, держави, керівники бізнесу та громадяни) визначають пріоритетність питань та
        усвідомлюється про справжню взаємозв'язок глобалізованого світу, то ми можемо скоро пройти точку неможливості повернення (особливо щодо питань зміни клімату). Окрім цього, лідери та громадяни повинні усвідомлювати той факт, що наслідки їхніх дій (або бездіяльності) можуть тривати протягом декількох періодів життя та за його межами, і що в багатьох випадках довгостроковий вплив є потенційно незворотним.
«Фрагментований світ» – це більш корисливий світ, майбутнє, яке можна відобразити у виразі "кожна людина для себе". Артисти намагаються врятувати себе без особливої турботи про інших. Економічне зростання стримується і не існує багато багатосторонньої солідарності. Існує більша небезпека і менша довіра. Це світ, який не може йти в ногу з проблемами, перевантажений і починає розходитися по швах.
«Постійне оновлення» описує світ, в якому країни розуміють, що міжнародне співтовариство повинно працювати спільно на постійній основі, щоб впливати на реальні зміни на глобальному рівні. Це не витримане в будь-якому сенсі бажання створити глобальну спільноту "Кумбайя", але з необхідності – ми шоковані в дії – і зміни в тому, як ключові гравці обмірковують проблеми. Лідери також розвивають почуття масштабності та актуальності проблем, що постають перед світом. Подорож до цього майбутнього сповнена ловушками (і, відповідно, потрібна політика), але головне - глобальний імпульс на шляху до стійкого майбутнього підтримується довгостроковими партнерствами, угодами про співпрацю та чіткою зміною способів мислення про глобальні проблеми.
Важливо пам'ятати, що ці майбутнє – це можливості, а не передбачення. Дані подаються як керівництво через сюжетні лінії, і їх слід використовувати відповідно. Мета полягає в тому, щоб спонукати читачів думати, як світ може виглядати на шляху до 2025 року, і розглянути деякі питання, поставлені експертам: як виглядати міжнародна система? Яку провідну роль матимуть США? Де буде Китай? Що відбувається з урахуванням зміни клімату? І інше.
І інше. Із передбаченим майбутнім, читачі можуть вивчати різні потенційні відповіді на події з власних точок зору.

Список використаних джерел
1. Global Scenarios to 2025. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/nic/global_scenarios_to_2025.pdf
2. Scenario Planning for Development: It’s About Time. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.newsecuritybeat.org/2015/09/scenario-planning-development-its-time


Кривонос А. О.
20.02.2019 р.

Комментариев нет: